NAC DRONES ร่วมกับ AZ GROUP ประเทศกัมพูชา ฝึกบินโดรนให้กับผู้เข้าอบรมชาวกัมพูชา เพื่อขยายธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่

NAC DRONES ร่วมกับ AZ GROUP ประเทศกัมพูชา ฝึกบินโดรนให้กับผู้เข้าอบรมชาวกัมพูชา เพื่อขยายธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่

NAC DRONES ร่วมกับ AZ GROUP ประเทศกัมพูชา ฝึกบินโดรนให้กับผู้เข้าอบรมชาวกัมพูชา เพื่อขยายธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่ Read More »