NAC DRONES ร่วมกับ AZ GROUP ประเทศกัมพูชา ฝึกบินโดรนให้กับผู้เข้าอบรมชาวกัมพูชา เพื่อขยายธุรกิจการเกษตรสมัยใหม่

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นายอัศวิน โรมประเสริฐ ผู้บริหาร บริษัท อีซี่ 2018 จำกัด หรือ NAC DRONES เปิดเผยว่า ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัท NAC DRONES ได้จัดการฝึกอบรมหลักสูตร บินโดรนเบื้องต้นให้กับผู้อบรมชาวกัมพูชา ณ ศูนย์การเรียนรู้ ดิจิตอลฟาร์ม อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง บริษัท NAC DRONES กับ บริษัท AZ GROUP ประเทศกัมพูชา

เนื้อหาของการอบรมเพื่อให้การฝึกการบินโดรน ได้มาตรฐานความปลอดภัยในการบินเป็นสำคัญและส่งเสริมมาตรฐานการเกษตรที่ช่วยเกษตรกรให้ได้รับประโยชน์จากการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีมาใช้ในการทำการเกษตรในแง่มุมคุณภาพ เช่น ลดต้นทุน สร้างผลผลิตเพิ่ม ดูแลสุขภาพของเกษตรกร เพราะโดรนจะช่วยควบคุมการใช้สารเคมีได้

คุณอัศวิน ยังกล่าวอีกว่า การที่ได้เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับพี่น้องเกษตรกรแบบ วนๆ ไป จึงคิดโครงการ “โดรนสร้างอาชีพ” ขึ้นมา เพื่อต้องการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างจริงจัง และเพื่อการเข้าถึงการได้ใช้โดรนเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างทั่วถึง

การร่วมจับมือระหว่าง AZ GROUP กับ NAC DRONES เป็นการสร้างการเติบโตทางธุรกิจโดรนและเพิ่มขีดความสามารถ ร่วมถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสูงสู่พี่น้องกัมพูชาได้อย่างกว้างขวางและยั่งยืนร่วมกันพัฒนาต่อไป

Scroll to Top