ธนาคาร UOB ผนึก สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ หวังกระตุ้นเศรษฐกิจ และเพิ่มสินเชื่อแก่สมาชิก

“MOU” บันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือระหว่าง สมาคม แฟรนไชส์และไลเซ่นส์ ประเทศไทย FLA กับ ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)

ธนาคาร UOB ลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือ ระหว่างสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพสินเชื่อ และสร้างธุรกิจแฟรนไชส์ให้เติบโตและมั่นคง โดยทั้งสองฝ่ายจะต้องมีกิจกรรมที่ต้องทำร่วมกัน และเข้าถึงโอกาสของสินเชื่อ

สมาคมแฟรนไชส์และไลเซ่นส์ นำโดยคุณสุทธิชัย พนิตนรากุล นายก สมาคมสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ เข้าร่วมเซ็น MOU พร้อมด้วย คุณกวิน นิทัศนจารกุล รองนายกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซ่นส์ คุณเศรษฐพงศ์ ผดุงพิสุทธิ์ เจ้าของแบรนด์ Gnosis Company Limited ร่วม MOU ในครั้งนี้

คุณสุทธิชัย พนิตนรากุล นายกสมาคมแฟรนไชส์และไลเซ่นส์ กล่าวว่าสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ก่อตั้งมา 15 กว่าปี เป็นการรวม ตัวของนักธุรกิจที่มีความหลากหลาย มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ การนำ ธุรกิจก้าวไปสู่ความสำเร็จในทุกๆด้านอย่างมั่นคง และสามารถขยาย ธุรกิจให้เป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันเรามี กลุ่มเพื่อนสมาชิกในสมาคมอยู่กว่า 80 ธุรกิจ คาดหมายว่าในอนาคต เราจะมีสมาชิกเพิ่มขึ้นอีกทั้งในส่วนภาคธุรกิจและบุคคลทั่วไป สมาคม สมาคมแฟรนไชส์และไลเซ่นส์นอกเหนือไปจากการเป็นศูนย์รวมธุรกิจ ต่างๆ ยังมีหน้าที่ คือการเป็นเสมือนที่ปรึกษาหรือการเป็นพี่เลี้ยงให้กับเพื่อนักธุรกิจด้วย พร้อมกับเป็นผู้นำเสนอและหาโอกาสทางธุรกิจให้ กับกลุ่มเพื่อสมาชิก โดยทำหน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วย งานทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนองค์กรต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อ ก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพยั่งยืนต่อไปในอนาคต

ในส่วนของทางธนาคาร UOB ซึ่งเป็นสถาบันการเงินที่มีความแข็ง แกร่งเป็นที่ยอมรับ และดูแลพี่น้องผู้ประกอบการ SME มาเป็นเวลา นานอยู่แล้ว โดยมีคุณพงศกร จุลสวัสดิ์ Area Manager ได้มอบ หมายให้คุณสุรชัย กิตติชัยสุวรรณ ผู้อำนวยการอาวุโสสายงาน Sale& Distribution ธุรกิจ SME เป็นผู้นำในการลงนามบันทึกข้อตกลง พร้อมด้วยคุณฉัตรชัย จูสมิท ผู้อำนวยการ ผู้จัดการศูนย์ธุรกิจ SME บางรัก Business Banking คุณบุญชัย ชโลธรนฤมิตร ผู้อำนวยการ ผู้จัดการสาขาสี่พระยา Area 2 Channel & Digitalisation คุณนงลักษณ์ คงวิทยานนท์ ผู้อำนวยการ ผู้จัดการสาขาอาคารไทยวา Area 2 Channel & Digitalisation คุณกวินตา เอื้อศักดิ์ ผู้อำนวยการ ผู้จัดการสาขาสุรวงศ์ และคุณกุลธิดา ปรีชาธรรมริช ผู้ช่วยผู้อำนวยการสาขาราชปรารภ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม ครั้งนี้

คุณสุรชัย กิตติชัยสุวรรณ เป็นตัวแทนธนาคารกล่าวว่า รู้สึกยินดี และขอบคุณทางสมาคมฯแฟรนไชส์และไลเซ่นส์มากที่ให้ความไว้วางใจและเลือกที่จะร่วมงานกัน มันเกิดจากความตั้งใจและความคิดที่ตรง กันของเราทั้งสองฝ่ายที่มองเห็นศักยภาพของคนไทย สินค้าแบรนด์ไทยที่สามารถไปเวทีโลกได้ และสามารถช่วยให้คนไทยได้เข้าถึงโอกาสการ ลงทุนอีกทางเลือกหนึ่ง คือการลงทุนกับแฟรนไชส์นั่นเอง การลงทุน บแฟรนไชส์ก็เหมือนฝากเงินกับธนาคาร พิเศษตรงที่มีพี่เลี้ยงคอยดูแล ไม่ให้หลงทางอีกด้วย

การ MOU ครั้งนี้ถือเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกิจให้กับผู้ประกอบ การธุรกิจอื่นๆ หรือบุคคลทั่วไปที่สนใจได้มองถึงศักยภาพที่ สามารถ สร้างธุรกิจให้เกิดขึ้นได้ ด้วยความเชื่อมั่นในธุรกิจที่ พร้อมลงทุน

Scroll to Top