บริษัท เอเจเอกเกษตร จำกัด ร่วม บริษัท อีซี่ (2018) จำกัด ทำ MOU หวังช่วยเกตรกรไทยให้กินดีอยู่ดี

หนังสือพิมพ์มิตรภาพ

นายณรงค์ ดุษฎี กรรมการผู้บริหาร บริษัท เอเจเอกเกษตร จำกัด ผู้ผลิตปุ๋ยน้ำชั้นนำของประเทศไทย ร่วม นายอัศวิน โรมประเสริฐ กรรมการผู้บริหาร บริษัท อีซี่ (2018) จำกัด ผู้ให้ บริการโดรนเพื่อการเกษตรแห่งเดียวในประเทศไทย ทำบันทึก ความร่วมมือ (MOU) การส่งเสริมทางการค้าและการเกษตรหวัง ช่วยเกษตรกรชาวนาไทย ให้หลุดพ้นความยากจน และมี ศักยภาพเทียบเท่าเกษตรกรในระดับสากล

บรรยากาศในพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลง (MOU) วันนี้เต็มไป ด้วยความอบอุ่น มีนักธุรกิจ นักวิชาการชาวไทยและต่างประเทศที่สน ใจเทคโนโลยีด้านการเกษตรโดยเฉพาะโดรน เข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง อาทิ คุณอิชฌน์อนนต์ ไทยอารี ประธานกรรมการ บริษัท โดรน ใจ จำกัด , พลเอกชนินทร์ จันทรโชติ ที่ประธานที่ปรึกษากรรมการบริหาร บริษัทอีซี่ 2018 , ดร.อธิษฐ์ วีระรังสรรค์ ประธานที่ปรึกษาและ ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด , ท่านวิจักร องค์ปกกริยา อดีตอธิบดี กรมตรวจบัญชีสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ , คุณบุนลีน คิม บริหาร บริษัท กัมพูชา ฟาร์เมอร์ จำกัด จากประเทศกัมพูชา หลัก สำคัญของการจัดทำบันทึกข้อตกลงฉบับนี้ จะเน้นให้ความสำคัญไปที่ การจัดจำหน่ายโดรนทางการเกษตร บริการโดรนเติมเงิน ที่เกษตรกร รายเล็กสามารถเข้าถึงได้ ปุ๋ยน้ำที่มีคุณภาพ รวมถึงการจัดอบรมเจ้า หน้าที่ในการจัดบินโดรนอย่างปลอดภัย โดยได้รับเกียรติจาก นายภูวิช ปัญญาสิทธิ์ ประธานที่ปรึกษา บริษัท เอเจเอกเกษตร จำกัด เป็นประธานเปิดงาน

“เกษตรกรเราต้องมีอายุยืนยาวขึ้น เนื่องจากมีสุขภาพดี สามารถ ลดเรื่องเวลาและต้นทุนการผลิต ในต่างประเทศ เช่น ที่อเมริกา เกษตรกรเขามีฐานะร่ำรวย มั่นคงแตกต่างจากเกษตรกรของเราเป็นอย่างมาก เราจึงอยากให้เกษตรกรของเรานำเทคโนโลยีเหล่านั้นมาใช้โดยเฉพาะโดรนเพื่อให้เกิดผลผลิตสูงสุด ” นายภูวิช ปัญญาสิทธิ์ ประธานที่ปรึกษา บริษัท เอเจเอกเกษตร จำกัด กล่าว

“เราต้องการยกระดับเกษตรกรไทยให้แข็งแรง ให้เกษตรกรเข้าถึง เทคโนโลยี เข้าถึงการผลิตสินค้าการเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัย ทางบริษัทตั้งความหวังยกระดับและเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรไทย และอาเซียน หากปุ๋ยทุกเม็ดถูกใช้เทคโนโลยีในการหว่าน ผลผลิต ของเกษตรกรก็จะได้ประสิทธิภาพสูงสุด และที่สำคัญที่ผ่านมาการเข้า ถึงเทคโนโลยีโดรนของเกษตรกรไทย ก็เข้าถึงได้ยากจึงเกิดความร่วม มือระหว่างสองบริษัทขึ้น เพื่อให้ชาวบ้านเข้าถึงได้ง่าย และสร้างความ ปลอดภัยโดยที่เกตรกรไม่ต้องสะพายถังฉีดยาอีกต่อไป เรามีตัวแทน จำหน่ายทั่วประเทศกว่า 800 ตัวแทน มีทีมงานของบริษัทนคอยให้คำปรึกษากว่า 2-3 พันคน ที่อยู่เคียงข้างเกษตรกร” นายณรงค์ ดุษฎี กรรมการผู้บริหาร บริษัท เอเจเอกเกษตร จำกัด กล่าว

“เรามองว่าโดรนเป็นเครื่องมือหนึ่งในการที่จะนำพาปุ๋ยไปสู่ผืนดิน ลดการสัมผัสสารเคมี ชีวิตสุขภาพ ของเกษตรกรก็จะดีไปด้วย อันนี้ถือ ว่าเป็นเรื่องสำคัญ นอกจากนี้ยังเข้าไปช่วยเรื่องของการลดแรงงาน ระยะเวลา รวมถึงจะนำพาปุ๋ยลงไปสู่แปลงเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเห็นได้ว่า เด็กรุ่นใหม่จะไม่อยากเข้าไปสู่อาชีพเกษตรกรนัก เพราะ คิดว่าเป็นอาชีพที่ลำบาก ไม่มั่นคง จึงทำให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน แต่เมื่อเราใช้เทคโนโลยีมาช่วยในการทำเกษตร ก็ทำให้เด็กรุ่นใหม่ กลับมาสนใจเกษตรมากขึ้น รู้สึกเทห์และสมาร์ทจากการเป็นนักบินโดรน ที่สำคัญมากที่สุดคือ เขารู้สึกปลอดภัย มีสุขภาพที่ดี มีความสุข มีรายได้ มีชีวิตที่มั่นคง” นายอัศวิน โรมประเสริฐ กรรมการผู้บริหาร บริษัท อีซี่ (2018) จำกัด กล่าว

Share:

Related News

Scroll to Top