อมตะสยาม จับมือ มูลนิธิ ฮ.สีฟ้า เดินโครงการ “ทำความดีเพื่อสังคม” จัดหาเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน

Mittapapnews-23-03-2024

อมตะสยาม ผนึก มูลนิธิ ฮ.สีฟ้า เชิญชวนผู้ประชาชนร่วม โครงการ “ทำความดีเพื่อสังคม” จัดหาซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศ การผนึกร่วมมือกัน เพราะมีเจตนาเพื่อสังคมเหมือนกัน แย้ม!!! ยังมี โครงการ เพื่อสังคมอีกหลายโครงการที่รอดำเนินการ

โดยในวันนี้ ได้มีตัวแทนของเครืออมตะสยามและมูลนิธิ ฮ.สีฟ้า มาร่วมงานหลายท่าน อาทิ ดร.ธนกชพร ศิริเพชร ประธานผู้บริหาร เครืออมตะสยาม , พลอากาศโท ไพโรจน์ พุกจินดา ประธานมูลนิธิ ฮ.สีฟ้า, นางสาววิไล คนทรงแสน รองประธาน มูลนิธิ ฮ.สีฟ้า , นางสาวอิสยาภรณ์ หะมณี กรรมการมูลนิธิ , นายพุฒิธร วรรณกิจ กรรมการมูลนิธิ , นายเมธาสิทธิ์ วันทอง คณะที่ปรึกษามูลนิธิ , นายพิพัชร์สร เสนาธรรมรักษ์ นายกสมาคมนักข่าวธุรกิจ

“โครงการทำดีเพื่อสังคม อมตะสยามได้ร่วมมือกับมูลนิธิ ฮ.สีฟ้า มาจากจุดเริ่มต้นที่ได้คุยกันเรื่องการช่วยเหลือสังคม โดยการนำพระ เครื่องหรือพระสมเด็จที่ผ่านการตรวจสอบอายุแล้วเอามาแบ่งปันให้ ประชาชนได้มีโอกาสเช่าบูชา แล้วนำรายได้ส่วนนี้หลังจากหักค่าใช้จ่ายนำไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์” นายธนกชพร ประธานผู้บริหาร เครืออมตะสยาม กล่าว

“เนื่องจากเคยเป็นนักบินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการ ที่ 9 หลายปี ด้วยความรำลึกถึงพระองค์ท่าน จึงได้ร่วมกันจัดตั้ง มูลนิธิ ฮ.สีฟ้า ขึ้นมาเพื่อทำงานทดแทนคุณแผ่นดิน ถวายงานต่อพระองค์ท่าน ราชการที่ 9 และราชการที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์ ช่วยเหลือ สนับสนุน น้องๆ นักเรียนให้เกิดจิตสำนึกรักคุณแผ่นดิน และสืบทอดพระศาสนา เมื่อเห็นอมตะสยามมีเจตนาวัตถุประสงค์เช่นเดียวกันกับมูลนิธิฯ จึงเกิดโครงการทำดีเพื่อสังคมขึ้นมาในครั้งนี้ ” พลอากาศโท ไพโรจน์ พุกจินดา ประธานมูลนิธิ ฮ.สีฟ้า กล่าว

โครงการทำความดีเพื่อสังคมในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความ ตั้งใจของมูลนิธิ ฮ.สีฟ้า กับ อมตะสยาม โดยการจัดหาทุนด้วยการนำ พระเครื่องมาให้เปิดเช่าบูชา นำเงินที่หักค่าใช้จ่ายไปจัดหาซื้อเครื่องมือ แพทย์ หลังจากนั้นจะมีโครงการอื่นๆอีกมากมาย เช่น ช่วยเหลือเด็ก ทางการศึกษา หรือสิ่งที่สังคมจำเป็นต้องใช้ และที่สำคัญคือเรื่องการเทิด ทูนไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตย์ การดำเนินการเหล่านี้จำเป็นต้องใช้ทุนทรัพย์ที่จะต้องใช้ในการขับเคลื่อนการทำงาน มีเพื่อน ๆ สมาชิกหลายคนอยากร่วมโครงการด้วย จึงได้ปรึกษาหารือกันว่าจะนำพระเครื่อง ก็คือพระสมเด็จที่ผ่านการตรวจสอบอายุด้วยเทคนิค Luminescence Dating จากเครื่อง TL/OSL และเครื่อง ICP-MS มาเข้าร่วมโครงการทำ ดีเพื่อสังคมด้วย

ท่านใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการทำดีเพื่อสังคม กำหนดไว้ที่องค์ละ 1 ล้านบาท หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วจะนำเงินทั้งหมดไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนต่อไป โครงการทำความดีเพื่อ สังคมเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

Share:

Related News

Scroll to Top