4 องค์กรชั้นนำร่วมลงนาม MOU เสริมแกร่งให้กับเกษตรกรไทยเติบโตอย่างยั่งยืน

4 องค์กรชั้นนำร่วมลงนาม Mou ผนึกกลุ่มสินเชื่อ , กลุ่มการ เกษตร ปุ๋ย ยาและเคมีเวชภัณฑ์ กลุ่มการบินอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญตลาดเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอย่างยั่ง ยืนและพัฒนาสู่มาตรฐานสากล

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ผู้สื่อข่าวจากสมาคม นักข่าวธุรกิจ รายงานว่า 4 บริษัทชั้น องประเทศไทย ประกอบด้วย คุณอโณทัย ศรีเตียเพ็ชร ผู้บริหารบริษัท เอสจี แอปปิตอล จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านสินเชื่อ คุณจงกรม ศรีพงษ์พันธุ์กุล ผู้บริหารบริษัท เอสพีเคจีกรุ๊ป จำกัด ผู้นำด้านการผลิตและจำหน่ายปุ๋ยทางการเกษตร คุณอัศวิน โรมประเสริฐ ผู้บริหารบริษัท อีซี่ (2018) จำกัด ผู้นำด้าน รบินอากาศยานไร้คนขับ (โดรน) และคุณเกษพล บวรศรีการ ผู้บริหารบริษัท พาวเวอร์ โดรฟ์ จำกัด ผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านการ ตลาด ลงนาม MOU ร่วมกัน และจัดเสวนาในหัวข้อ “การพัฒนา บุคลากรเพื่อรองรับการบินอากาศยานไร้คนขับ” และ “วิสัยทัศน์ในการร่วมมือกันระหว่างองค์กร” ณ สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ซึ่งได้ความสนใจจากสื่อมวลชนและผู้มีเกียรติเข้ารับฟังเสวนากันอย่าง คับคั่ง บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น

การร่วมมือกันของทั้ง 4 องค์กรชั้นนำถือเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญ ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน ถือเป็นประโยชน์ในภาคธุรกิจทุกแขนงรวมทั้ง ประโยชน์ที่ะเกิดขึ้นกับพี่น้องเกษตรกรในการใช้เทคโนโลยีโดรนเพื่อ การเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพที่สามารถช่วยเพิ่มผลผลิตให้มีคุณภาพลดต้นทุนการผลิตได้อย่างมากมาย ลดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม นับ เป็นนวัตกรรมเทคโนโลยีที่การคิดค้นขึ้นมาเพื่อยังประโยชน์ในการ ทำงานทนแรงงานคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ต้องอยู่ภายใต้การจัดการอย่างมีระบบโดยผู้เชี่ยวชาญ มีความรู้ ความเข้าใจในการใช้งาน ต้องผ่านการอบรมให้ได้มาตรฐานการบินและมีความปลอดภัยสูง

นับเป็นความโชคดีของประเทศไทย ที่มีบุคคลากรมากด้วยความ สามารถที่สามารถคิดค้นและพัฒนาโดรนการเกษตรและสร้างชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ โดย บริษัท อีซี่ (2018) จำกัด ภายใต้แบรนด์ NAcDrones อันทรงประสิทธิภาพภายใต้ทีมงานมือ อาชีพทั้งการพัฒนาระบบ การออกแบบโดรน การฝึกอบรมการให้บริการ หลังการขายและการให้ความรู้แก่เกษตรกร มีพันธมิตรทางธุรกิจคลอบ คลุมทุกด้าน เช่น สินเชื่อ , ผู้ผลิตจำหน่ายปุ๋ย ยาและเคมีภัณฑ์ทางการ เกษตรมีคุณภาพสูง และผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด สามารถ ให้บริการได้ครบวงจร รวมทั้งมีศักยภาพในการขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศได้อย่างน่าทึ่ง

Scroll to Top