FIABCI-Thai จัดสัมมนา “อนาคตอสังหาริมทรัพย์ไทย” คนดังตบเท้าร่วมงานเพียบ

FIABCI-Thai จัดสัมมนา “อนาคตอสังหาริมทรัพย์ไทย” ข้อมูลเพื่อการวางแผนภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อการลงทุนด้วย ฐานข้อมูลที่ใหญ่ที่สุดและชัดเจนที่สุดในประเทศไทย

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 3 ซี อาเซียน พระราม 4 ( C ASEAN RAMA IV) อาคารไทยเบฟควอเตอร์ (ThaiBev Quarte) คับคั่งไปด้วยบุคคล สำคัญในวงการอสังหาริมทรัพย์ กว่า 200 ท่าน อาทิ ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) คุณขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) คุณชายพล หรรรุ่งโรจน์ ประธานกรรมการ บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด นักพัฒนาที่ดิน อาจารย์ชาญ ตระการศิลป์ คุณเยาวเรศ ชินวัตร คุณแซน ชยิกา วงศ์นภาจันทร์ คุณมาติน เชวง และแขกผู้มีเกียรติอีกมากมาย ทุกท่านล้วนแต่ เป็นบุคคลสำคัญในวงการอสังหาริมทรัพย์ทั้งสิ้น ต่างตบเท้ามุ่งหน้า เข้าร่วมงานสัมมนา “อนาคตอสังหาริมทรัพย์ไทย” บรรยากาศ อบอุ่นเป็นกันเองคนอสังหาริมทรัพย์ โดยมีท่านยรรยง พวงราช ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีท่านภูมิธรรม เวชยชัย มาร่วมเป็นเกียรติ เปิดงานสัมมนา

ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานนักวิจัยศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมิน อสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด ท่านเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ ในงานประเมินค่าทรัพย์สินอันดับ ต้นๆของประเทศ ได้กล่าวว่า ” การเติบโตของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยในปี 67 นี้ เติบโตขึ้นมากกว่าปีที่ผ่านมา แต่ควรจะต้องมีการ ขยายการเติบโตขึ้นอีก ต้องมีการสำรวจผังเมือง เพื่อให้สอดคล้องกับ ความต้องการของประชากรในแต่ละพื้นที่ มองว่ายังมีหลายพื้นที่ของประเทศไทยยังสามารถพัฒนา ในเรื่องอสังหาริมทรัพย์ได้อีกมากมาย แต่ยังขาดการพัฒนา สำรวจ และเชื่อมโยงความต้องการของผู้บริโภค ผู้ที่ต้องการทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ภายในงานมีการแลกเปลี่ยนความ คิดเห็นของบุคคลสำคัญในแวดวงอสังหาริมทรัพย์ เช่น ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ณขจรศิษฐ์ สิ่งสรรเสริญ ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน) ละคุณชายพล หรรรุ่งโรจน์ ประธาน กรรมการ บริษัท อัลติจูด ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ทุกท่านเป็นนัก พัฒนาที่ดิน มีมุมมองที่น่าสนใจในเรื่องของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ไทย ที่มองประเทศไทยว่ามีศักยภาพในหลายด้าน มีที่ตั้งประเทศทาง ภูมิศาสตร์ที่ดีเป็นหมุดหมายสำคัญของนักลงทุน นักท่องเที่ยวที่อยาก มาประเทศไทยเป็น HUB เรื่องของ ศูนย์สุขภาพ Wellness Medical HUB” ดร.โสภณ พรโชคชัย กล่าว

Scroll to Top