ดร.เอ้

“เอ้ สุชัชวีร์” แนะรัฐต้องใช้เทคโนโลยีช่วยแก้ปัญหาชาติ ลดความขัดแย้ง ในกรณี ข้อพิพาทระหว่าง ส.ป.ก. กับ อุทยาน

“เอ้ สุชัชวีร์” แนะรัฐต้องใช้เทคโนโลยีช่วยแก้ปัญหาชาติ ลดความขัดแย้ง ในกรณี ข้อพิพาทระหว่าง ส.ป.ก. กับ อุทยาน

“เอ้ สุชัชวีร์” แนะรัฐต้องใช้เทคโนโลยีช่วยแก้ปัญหาชาติ ลดความขัดแย้ง ในกรณี ข้อพิพาทระหว่าง ส.ป.ก. กับ อุทยาน Read More »

ดร.เอ้ โวย กทม. เรื่อง PM 2.5 ชง 3 แนวทางแก้ไขด่วน

ดร.เอ้ โวย กทม. ต้องการผู้นำดุดัน เอาจริงเอาจังแก้ปัญหามากกว่านี้ ไม่ใช่สั่งการแบบลอยตัว หลังแก้วิกฤต PM2.5 ล้มเหลว ชง 3 แนวทางแก้ไขด่วน

ดร.เอ้ โวย กทม. เรื่อง PM 2.5 ชง 3 แนวทางแก้ไขด่วน Read More »

Scroll to Top