ดร.เฉลิมพล ปุณโณทก ผู้ได้รับขนานนาม “เจ้าพ่ออุตสาหกรรมหุ่นยนต์”

ดร.เฉลิมพล ปุณโณทก ผู้ได้รับขนานนาม “เจ้าพ่ออุตสาหกรรมหุ่นยนต์”

ดร.เฉลิมพล ปุณโณทก ผู้ได้รับขนานนาม “เจ้าพ่ออุตสาหกรรมหุ่นยนต์” Read More »