“รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สถาปนา 72 ปี วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ”

เมื่อเวลา 10:00 น. วันที่ 12 มิถุนายน 2567  ณ ห้อง […]

“รวมใจเป็นหนึ่งเดียว สถาปนา 72 ปี วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ” Read More »