ดร.ธนกชพร ศิริเพชร ให้การต้อนรับคณะทำงานส่งเสริมรายได้ชุมชน

ดร.ธนกชพร ศิริเพชร ประธานสถาบันตรวจสอบพระเครื่องอมตะสยาม ร่วมกับอาจารย์พิพัชร์สร เสนาธรรมรักษ์ นายกสมาคมนักข่าวธุรกิจ ให้การต้อนรับท่านโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ ท่าน ดร.ประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย และท่าน ดร.วริศรียา บุญสม เลขานุการคณะทำงานส่งเสริมรายได้ชุมชน

ดร.ธนกชพร ศิริเพชร ประธานสถาบันตรวจสอบพระเครื่องอมตะสยาม ร่วมกับอาจารย์พิพัชร์สร เสนาธรรมรักษ์ นายกสมาคมนักข่าวธุรกิจ ให้การต้อนรับท่านโชติศักดิ์ อาสภวิริยะ ท่าน ดร.ประเสริฐ ชัยกิจเด่นนภาลัย และท่าน ดร.วริศรียา บุญสม เลขานุการคณะทำงานส่งเสริมรายได้ชุมชน นำพาคณะของท่านร่วมการประชุมหารือครั้งนี้ เป็นความร่วมมือเดินหน้ายกระดับ ความสำคัญของโบราณวัตถุ พระเครื่อง มรดกล้ำค่าของคนไทย ขับเคลื่อน Thailand Soft Power ดันจุดแข็งให้เป็นจุดขาย โดยพิสูจน์ ความเชื่อ ความศรัทธา ความจริงเชิงประจักษ์ต่อสายตาประชาคมโลกด้วยเครื่องมือตรวจวัดอายุความเก่าแก่ของโบราณวัตถุ พระเครื่องมรดกอันล้ำค่าที่อยู่คู่คนไทยมาช้านาน

Share:

Related News

Scroll to Top