GSB Franchise Standard 2024 (GFS24): โครงการยกระดับมาตรฐานแฟรนไชส์ไทยสู่สากล

GSB Franchise Standard 2024 (GFS24): โครงการยกระดับมาตรฐานแฟรนไชส์ไทยสู่สากล

ธนาคารออมสิน ขอเชิญผู้ประกอบการแฟรนไชส์ไทยเข้าร่วมสัมมนาฟรี GSB Franchise Standard 2024 (GFS24) เพื่อยกระดับมาตรฐานแฟรนไชส์ เรียนรู้จากผู้บริหารธุรกิจแฟรนไชส์ชั้นนำและที่ปรึกษาที่มีความสำเร็จในแฟรนไชส์ไทยหลายกิจการ

หัวข้อสัมมนาที่น่าสนใจ:

 1. หลักการสร้างระบบมาตรฐานแฟรนไชส์พร้อมขยายทั้งในและต่างประเทศ (วิธีของ Gnosis)
 2. การสร้างแฟรนไชส์สู่ความเป็นเลิศ (กรณีศึกษา Pizza Company)
 3. กลยุทธ์การสร้างตัวตนและฐานลูกค้าแฟรนไชส์ (วิธีของ Torpenguin)
 4. การรักษาความสัมพันธ์ระหว่างแฟรนไชส์ซอร์และแฟรนไชส์ซี (กรณีศึกษา Cafe’ Amazon)
 5. กลยุทธ์สร้างธุรกิจต้นแบบแฟรนไชส์ (กรณีศึกษา ตำมั่ว, เขียง Zen Group)
 6. การจัดการและใช้ข้อมูลในการบริหารสาขาแฟรนไชส์ (กรณีศึกษา Otteri Wash and Dry)
 7. การปฏิบัติตามมาตรฐานในมุมมองของแฟรนไชส์ซี (กรณีศึกษา Samaeul, BHC Chicken)
 8. แนวทางลดข้อกังวลด้านกฎหมาย กับธุรกิจแฟรนไชส์ (ตัวอย่างมากมาย จากบริษัทกฎหมาย Tilleke Gibbins)
 9. การนำเสนอขายแฟรนไชส์ให้โดนใจ (วิธี PITBU’LL)
 10. เตรียมความพร้อมเข้าถึงแหล่งเงินทุน โดยธนาคารออมสิน 

ผู้เข้าอบรมจะได้รับความรู้ทั้งทฤษฎีและกรณีศึกษา รวมถึงการจัดทำ Worksheet แบบฟอร์มในการยกระดับมาตรฐานแฟรนไชส์ และโอกาสการร่วมงานแสดงธุรกิจกับธนาคารออมสิน นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันคัดเลือกเป็น 10 กิจการ GSB Smart Franchise เพื่อชิงทุนพัฒนาต่อยอดธุรกิจและโล่รางวัลจากธนาคาร

คุณสมบัติผู้สมัคร:

 1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาในประเทศไทย ดำเนินธุรกิจไม่น้อยกว่า 1 ปี มีสาขาตนเองอย่างน้อย 1 สาขา และสาขาแฟรนไชส์อย่างน้อย 2 สาขา
 2. มีเอกสารแนะนำธุรกิจและแพคเกจการขายแฟรนไชส์
 3. เจ้าของกิจการสามารถเข้าเรียนตลอดหลักสูตร (4 วัน) 

หมายเหตุ: การคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการ GFS24 อยู่ในดุลพินิจของกรรมการหลักสูตรและนโยบายของธนาคาร และให้สิทธิผู้เรียน 1 คนต่อ 1 กิจการ

รายละเอียดการสัมมนา 3 วัน และนำเสนอธุรกิจ 1 วัน:

 • วันที่: วันเสาร์ที่ 3, วันอาทิตย์ที่ 4, และวันพฤหัสบดีที่ 15 สิงหาคม 2567
 • เวลา: 09:00 – 17:00 น. สถานที่: โรงแรม สยามแอทสยาม กรุงเทพฯ
 • และวันนำเสนอธุรกิจและรับใบประกาศนียบัตร: วันศุกร์ที่ 16 สิงหาคม 2567 ณ หอประชุมใหญ่ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 และประกาศผู้มีสิทธิได้เรียนในวันที่ 31 กรกฎาคม 2567
ลิงค์สมัคร: https://www.gsb.or.th/activities/franchise-standard-2024/


ประโยชน์ที่คุณจะได้รับ:

 • เพิ่มพูนความรู้และทักษะในการบริหารแฟรนไชส์
 • เรียนรู้จากกรณีศึกษาจริงที่ประสบความสำเร็จ
 • รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญและที่ปรึกษาชั้นนำในวงการแฟรนไชส์
 • มีโอกาสสร้างเครือข่ายธุรกิจใหม่ ๆ
 • ได้รับเครื่องมือและแนวทางในการพัฒนาธุรกิจแฟรนไชส์ของคุณ
 • โอกาสแข่งขันเพื่อชิงเงินรางวัลพัฒนาธุรกิจกับธนาคารออมสิน
 • ได้รับใบประกาศนียบัตรยืนยันความสำเร็จจากธนาคารออมสิน
 • เพิ่มความน่าเชื่อถือและความโดดเด่นให้กับธุรกิจแฟรนไชส์ของคุณ
 • โอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนกับธนาคารออมสิน

อย่าพลาดโอกาสยกระดับธุรกิจแฟรนไชส์ของท่าน! สมัครเลยวันนี้!

ลิงค์สมัคร: https://www.gsb.or.th/activities/franchise-standard-2024/

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม:

 Line : @gsbsmartfranchise
 มือถือ 065 239 3900
 Email: [email protected]
 Facebook : GSB SMEs Startup

Scroll to Top