อมตะสยาม จับมือ มูลนิธิ ฮ.สีฟ้า เดินโครงการ “ทำความดีเพื่อสังคม” จัดหาเครื่องมือแพทย์ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลน

อมตะสยาม ผนึก มูลนิธิ ฮ.สีฟ้า เชิญชวนผู้ประชาชนร่วม โครงการ “ทำความดีเพื่อสังคม” จัดหาซื้อเครื่องมือแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั่วประเทศ การผนึกร่วมมือกัน เพราะมีเจตนาเพื่อสังคมเหมือนกัน แย้ม!!! ยังมี โครงการ เพื่อสังคมอีกหลายโครงการที่รอดำเนินการ

โดยในวันนี้ ได้มีตัวแทนของเครืออมตะสยามและมูลนิธิ ฮ.สีฟ้า มาร่วมงานหลายท่าน อาทิ ดร.ธนกชพร ศิริเพชร ประธานผู้บริหาร เครืออมตะสยาม , พลอากาศโท ไพโรจน์ พุกจินดา ประธานมูลนิธิ ฮ.สีฟ้า, นางสาววิไล คนทรงแสน รองประธาน มูลนิธิ ฮ.สีฟ้า , นางสาวอิสยาภรณ์ หะมณี กรรมการมูลนิธิ , นายพุฒิธร วรรณกิจ กรรมการมูลนิธิ , นายเมธาสิทธิ์ วันทอง คณะที่ปรึกษามูลนิธิ , นายพิพัชร์สร เสนาธรรมรักษ์ นายกสมาคมนักข่าวธุรกิจ

“โครงการทำดีเพื่อสังคม อมตะสยามได้ร่วมมือกับมูลนิธิ ฮ.สีฟ้า มาจากจุดเริ่มต้นที่ได้คุยกันเรื่องการช่วยเหลือสังคม โดยการนำพระ เครื่องหรือพระสมเด็จที่ผ่านการตรวจสอบอายุแล้วเอามาแบ่งปันให้ ประชาชนได้มีโอกาสเช่าบูชา แล้วนำรายได้ส่วนนี้หลังจากหักค่าใช้จ่ายนำไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์” นายธนกชพร ประธานผู้บริหาร เครืออมตะสยาม กล่าว

“เนื่องจากเคยเป็นนักบินของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการ ที่ 9 หลายปี ด้วยความรำลึกถึงพระองค์ท่าน จึงได้ร่วมกันจัดตั้ง มูลนิธิ ฮ.สีฟ้า ขึ้นมาเพื่อทำงานทดแทนคุณแผ่นดิน ถวายงานต่อพระองค์ท่าน ราชการที่ 9 และราชการที่ 10 โดยมีวัตถุประสงค์ ช่วยเหลือ สนับสนุน น้องๆ นักเรียนให้เกิดจิตสำนึกรักคุณแผ่นดิน และสืบทอดพระศาสนา เมื่อเห็นอมตะสยามมีเจตนาวัตถุประสงค์เช่นเดียวกันกับมูลนิธิฯ จึงเกิดโครงการทำดีเพื่อสังคมขึ้นมาในครั้งนี้ ” พลอากาศโท ไพโรจน์ พุกจินดา ประธานมูลนิธิ ฮ.สีฟ้า กล่าว

โครงการทำความดีเพื่อสังคมในครั้งนี้ เกิดขึ้นจากความ ตั้งใจของมูลนิธิ ฮ.สีฟ้า กับ อมตะสยาม โดยการจัดหาทุนด้วยการนำ พระเครื่องมาให้เปิดเช่าบูชา นำเงินที่หักค่าใช้จ่ายไปจัดหาซื้อเครื่องมือ แพทย์ หลังจากนั้นจะมีโครงการอื่นๆอีกมากมาย เช่น ช่วยเหลือเด็ก ทางการศึกษา หรือสิ่งที่สังคมจำเป็นต้องใช้ และที่สำคัญคือเรื่องการเทิด ทูนไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตย์ การดำเนินการเหล่านี้จำเป็นต้องใช้ทุนทรัพย์ที่จะต้องใช้ในการขับเคลื่อนการทำงาน มีเพื่อน ๆ สมาชิกหลายคนอยากร่วมโครงการด้วย จึงได้ปรึกษาหารือกันว่าจะนำพระเครื่อง ก็คือพระสมเด็จที่ผ่านการตรวจสอบอายุด้วยเทคนิค Luminescence Dating จากเครื่อง TL/OSL และเครื่อง ICP-MS มาเข้าร่วมโครงการทำ ดีเพื่อสังคมด้วย

ท่านใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการทำดีเพื่อสังคม กำหนดไว้ที่องค์ละ 1 ล้านบาท หลังจากหักค่าใช้จ่ายแล้วจะนำเงินทั้งหมดไปจัดซื้อเครื่องมือแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนต่อไป โครงการทำความดีเพื่อ สังคมเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567

Scroll to Top