อานนต์ ชินเวโรจน์ ชายผู้มองการเมืองว่า “ควรลงมือทำเมื่อพร้อม”

คุณอานนต์ ชินเวโรจน์ เป็นคนพื้นเพพระโขนง กรุงเทพมหานคร เล่าให้เราฟังว่าการเข้ามาทำงานการเมืองของตัวเองครั้งนี้ ก็มาจากการได้คลุกคลีกับงานเพื่อสังคม คนพระโขนง ได้เห็นความเดือดร้อน ความทุกข์ของพี่น้องในพื้นที่พระโขนงมาโดยตลอด จึงอาสาเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในฐานะตัวแทนประชาชน ในส่วนของตัวเองแล้วตัวเองมีความพร้อมในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่หน้าที่การงาน ชีวิตครอบครัว ธุรกิจที่ทำก็ถือว่าไม่ลำบาก พร้อมแบ่งปัน คืนให้สังคมพี่น้องคนพระโขนง เพื่อได้ช่วยเหลือให้คนพระโขนงจะไม่ลำบาก อยากเห็นความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นใหม่ๆให้กับพี่น้อง คนพระโขนง

คุณอานนต์ ยังกล่าวอีกว่า ตัวเองได้เคยทำงานร่วมกับสำนักงานเขตพระโขนง จึงได้เข้าใจว่างานพื้นฐานที่เป็นความเดือดร้อนของพี่น้อง คือปัญหาเรื่องยุง จึงมีโครงการ เครื่องดักยุงเพื่อชุมชน เป็นเครื่องดักยุงที่คนในชุมชนสามารถใช้ดูแลป้องกันยุงได้ดี และยังมีโครงการ ดูแลสุนัข  ฉีดยา ทำหมัน ร่วมกับสำนักงานเขต ถือเป็นงานจิตอาสาที่ได้ทำ และกิจกรรมที่ทำให้คนพระโขนงรู้จัก อานนต์ ชินเวโรจน์ มาก

 และคุณอานนต์ ยังได้กล่าวทิ้งท้ายว่า ให้ข้อคิดเกี่ยวกับการทำงานการเมืองว่า “ควรทำเมื่อพร้อม ” คำว่าพร้อม หมายความถึง ความมั่นคงของธุรกิจ ครอบครัวต้องพร้อม หัวใจก็ต้องพร้อมที่จะเสียสละเพื่อสังคม ประโยชน์ของชาวบ้านต้องมาก่อน ไม่ใช่ทำเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง นี้ละมุมมองการเมืองของชายที่ชื่อ “อานนต์ ชินเวโจรน์”

Scroll to Top