สมาคมการค้านักธุรกิจสากล (WTA) จัดงานเลี้ยงคณะรัฐบาล นักธุรกิจจากประเทศไนจีเรีย บรรยากาศชื่นมื่น

เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 สมาคมการค้านักธุรกิจสากล (WTA) ได้จัดงานเลี้ยงคณะรัฐบาล นักธุรกิจจากประเทศไนจีเรีย ที่มาดูงานในประเทศไทยระหว่างวันที่ 1825 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สโมสรทหารบก

บรรยากาศของงานเลี้ยงขอบคุณคณะรัฐบาล นักธุรกิจไนจีเรียที่มา ดูงานในประเทศไทยเป็นไปอย่างชื่นมื่น สนุกสนาน แต่งกายชุดไทย จัดเลี้ยงอาหารไทย เต้นรำ สนุกสนาน ทักทายกันด้วยภาษาไทยคำ ง่ายๆนับเป็นเสน่ห์ที่ไม่ค่อยได้พบเห็นนัก สมาคมการค้านักธุรกิจสากล ( WTA) ได้มีการจัดงานดูแลแขกบ้าน แขกเมืองเป็นประจำทุกปี ส่วนใหญ่จะเป็นงานเลี้ยงนักธุรกิจและเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐบาลของ ประเทศ และการจัดงานเลี้ยงแขกบ้านแขกเมืองครั้งนี้ครั้งนี้ ก็ถือได้ว่า เป็นการจุดประกาย กระชับความสัมพันธ์อันดี เปิดธุรกิจการค้า การท่องเที่ยว การลงทุนได้เป็นอย่างดี

   “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่นักธุรกิจและเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐบาลไนจีเรียหลายหน่วยงานมาดูงานในประเทศไทย เราได้พาไปดูงานหลาย กระทรวง เช่น กระทรวงคมนาคม เราพาไปชมท่าเรือ กรมศุลกากร พาไปชมสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) , ธนาคาร เอ็กซิมแบงค์ , มหาวิทยาลัยเกริก รวมถึงพาไปช็อปปิ้งซื้อสินค้าไทย ที่ MBK Center , Siam Paragon , Emporium, Emquartier ทุกคนมีความสุขและรู้สึกประทับใจมาก สมาคมการค้านักธุรกิจสากล  (WTA) หวังเป็นอย่างยิ่งว่า หลังจากนี้การร่วมมือด้านการค้า การศึกษา ระหว่างประเทศไทยและประเทศไนจีเรียก็จะเดินหน้าร่วมกันต่อไป สมาคมการค้านักธุรกิจสากล ( WTA)  มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมสินค้า ไปทั่วโลก ขณะนี้มีกว่า 25 สาขาทั่วโลก หากผู้ประกอบการนักธุรกิจ ท่านใดมีความตั้งใจ ประสงค์ส่งออกสินค้า สามารถติดต่อสมาคมการ ค้านักธุรกิจสากล ( WTA)  ขอรับคำปรึกษาได้ฟรี” ดร.นวรัตน์ ไชยสุข นายกสมาคมการค้านักธุรกิจสากล ( WTA) กล่าว

  “สมาคมการค้านักธุรกิจสากล (WTA ได้จัดตั้งขึ้นมาด้วยวัตถุ ประสงค์หลัก คือ ช่วยเหลือผู้ประกอบการหรือสมาชิกด้าน การค้า อุตสาหกรรม การเป็นที่ปรึกษาทุก ๆ ด้านให้กับผู้ประกอบการ นักธุรกิจ สมาคมการค้านักธุรกิจสากล ( WTA) ได้จับมือกับสถานทูตกว่า 10 ประเทศ เพื่อภารกิจหลักด้านการส่งออก การเงิน การตลาด การขนส่ง โดยมีการทำบันทึกข้อตกลง (MOU) กับธนาคารหลายแห่ง เช่น ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศ ไทย (SME) , ธนาคารเอ็กซิมแบงค์ , ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารอื่นๆอีกหลายธนคาร เพื่อ เสนอขอเงื่อนไขพิเศษให้กับสมาชิกของสมาคมฯ โดยเฉพาะด้านการ เงิน อัตราดอกเบี้ย แต่เราต้องคัดกรองกลุ่มสมาชิกของเราให้มีคุณภาพมาตรฐานด้วย”  ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า ประธานที่ปรึกษาและผู้ก่อตั้ง สมาคมการค้านักธุรกิจสากล (WTA) กล่าว

   สำหรับการจัดงานในปีนี้ ได้มีสมาคมนักข่าวธุรกิจเข้ามาร่วมงาน สนับสนุน ส่งเสริมด้านสื่อ ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้ประกอบการ นักธุรกิจต่างๆด้วย

  “นับว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สมาคมนักข่าวธุรกิจ (JOBA) ได้มี  โอกาสเข้าร่วมงานในวันนี้ เพราะสมาคมนักข่าวธุรกิจเองก็มีวัตถุ ประสงค์หลักในการช่วยเหลือ ส่งเสริม สนับสนุน ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ ในด้านสื่อ ประชาสัมพันธ์สินค้า บริการให้กับผู้ประกอบการ นักธุรกิจได้เป็นที่รู้จัก เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น การส่งเสริมการค้า ระหว่างประเทศ สมาคมนักข่าวธุรกิจเองก็เห็นว่าเป็นเรื่องสำคัญ ที่จะช่ส่งเสริมผู้ประกอบการ นักธุรกิจให้เติบโต มั่นคงอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการทำการค้ากับประเทศในจีเรีย เป็นเป็นประเทศที่มี ศักยภาพแทบทุกด้าน หากมีโอกาสสมาคมยินดีสนับสนุนด้านสื่อ ประชาสัมพันธ์อย่างเต็มที่” อาจารย์พิพัชร์สร เสนาธรรมรักษ์ นายกสมาคมนักข่าวธุรกิจ กล่าว

ดร.นวรัตน์ ไชยสุข นายกสมาคมการค้านักธุรกิจสากล ( WTA)

ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า ประธานที่ปรึกษาและผู้ก่อตั้ง สมาคมการค้านักธุรกิจสากล (WTA)

ศ.ดร.ฐาปนา บุญหล้า ประธานที่ปรึกษาและผู้ก่อตั้ง สมาคมการค้านักธุรกิจสากล (WTA)

ท่านจุลพงศ์ อยู่เกษ รองประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ รองประธานคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา อดีตประธานกรรมการธนาคาร RHB ประเทศมาเลเซีย

สมาคมนักข่าวธุรกิจ

Scroll to Top