สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ จัดสัมมนา ” FRANCHISE OPPORTUNITY DAY 2023

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2566  สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ จัดสัมมนา ” FRANCHISE OPPORTUNITY DAY 2023 ” ดึงสุดยอดมือบริหารองค์กร ชั้นนำร่วมแชร์ประสบการณ์ นายสุทธิชัย พนิตนรากุล นายกสมาคมแฟรนไชส์และ ไลเซนส์ เปิดเผยว่า สมาคมแฟรนไชส์และไลน์เส้นซึ่งเป็นองค์กร ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในแนวทางอุตสาหกรรมแฟรนไชส์ และไลเซนส์ จัดกิจกรรมใหญ่ในปีนี้ เพื่อส่งเสริมความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ให้แก่สมาชิกแฟรนไชส์ และไลเซนส์ รวมถึงผู้ประกอบการทั่วไป ” ในวันพฤหัสบดีที่ 7 คุลาคม 2566 ณ โรงแรมอเล็กซานเดอร์ ซอยรามคำแหง 83/3 หัวหมาก กรุงเทพฯ งานสัมมนาครั้งนี้ได้รับเกียรติจากสุดยอดผู้บริหารองค์กรชั้นนำทั้งองค์กรพันธมิตร สมาคมนักข่าวธุรกิจ รวมทั้งสมาชิก สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ เข้าร่วมฟังบรรยายในหัวข้อต่างๆ เพื่อติดอาวุธเสริมศักยภาพธุรกิจ ” แฟรนไชส์ และไลเซนส์ ” ให้สามารถรับมือต่อความเปลี่ยนแปลง อย่างก้าวกระโดดจากภาวะเศรษฐกิจ และกฎระเบียบต่าง ๆ ในโลกยุค ดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการจัด “บูธนิทรรศการธุรกิจ” ของสมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์ ที่ได้ปรับเปลี่ยนแนวคิดนำเทค โนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้จนประสบความสำเร็จ มีบริการให้ คำปรึกษาต่อผู้ประกอบการธุรกิจแฟรนไชส์และไลเซนส์ อย่างคลอบ คลุมทุกความต้องการจากหน่วยงานพันธมิตร โดยเฉพาะการเตรียม พร้อมปรับเปลี่ยนธุรกิจเข้าสู่ยุคดิจิทัลให้คำปรึกษาด้านการลงทุนทั้ง ในและต่างประเทศ แนะนำวิธีการเปลี่ยนผ่านธุรกิจไปสู่ยุคดิจิทัล ส่งเสริมการปั้นธุรกิจออนไลน์ รวมทั้งยังสามารถขอคำปรึกษาด้านการ ลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์และไลเซนส์ เป็นต้น

สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์

“สมาคมแฟรนไชส์ และไลเซนส์“ ถือเป็นอีกหนึ่งแห่งการแบ่งปัน ประสบการณ์ความรู้และความช่วยเหลือกัน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ทั้ง การอบรมสัมมนา และการออก“บูธนิทรรศการธุรกิจ” ทั้งในและต่าง ประเทศ การจับคู่ธุรกิจรวมถึงกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในหมู่สมาชิก มาอย่างต่อเนื่อง สัมพันธ์ดี มีเครือข่าย ได้ความรู้ อุ้มชูธุรกิจ “แฟรนไชส์ และไลเซนต์” และปีนี้เป็นโอกาสดีที่ทาง “สมาคมแฟรนไชส์ และไลเซนส์ ได้จัดกิจกรรมพิเศษที่ไม่เพียงแต่แบ่งปันความรู้ให้แก่ สมาชิกเท่านั้น แต่ยังเปิดโอกาสให้ทั้งผู้ประกอบการ ธุรกิจแฟรนไชส์ และไลเซนส์ รวมถึงประชาชนที่สนใจมองหาไอเดียทางธุรกิจ จากผู้ ประกอบการตัวจริงที่ประสบความสำเร็จตลอดจนการแลกเปลี่ยนความ รู้ระหว่างกัน หรืออาจพัฒนาไปสู่การจับคู่ทางธุรกิจได้ด้วย “สมาคม แฟรนไชส์และไลเซนส์” ก็พร้อมเป็นอีกหนึ่งแรงสนับสนุนที่ช่วยให้ผู้ ประกอบการไทย เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน

สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์
สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์
สมาคมแฟรนไชส์และไลเซนส์
สมาคมนักข่าวธุรกิจ
Scroll to Top