งานแสดงวิสัยทัศน์ประเทศไทย Thailand Vision ยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก ณ ทำเนียบรัฐบาล

  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ ได้กล่าวถึง รัฐบาลจะผลักดันให้ก้าวไปสู่การเป็น Aviation Hub ของโลก เรามีสนามบินที่ทันสมัยมีภูมิศาสตร์ที่ไม่เป็นรองใครในภูมิภาคนี้ มีประชากรที่อยู่รายล้อมประเทศไทยจำนวนมากกว่า 280ล้านคนที่พึ่งสนามบินสุวรรณภูมิให้เป็นจุดศูนย์กลางในการกระจายผู้โดยสารไปยังประเทศต่างๆ เราจำเป็นต้องอัพเกรด Aviation Hub ในทุกมิติ  เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ ได้กล่าวถึง รัฐบาลจะผลักดันให้ก้าวไปสู่การเป็น Aviation Hub ของโลก เรามีสนามบินที่ทันสมัยมีภูมิศาสตร์ที่ไม่เป็นรองใครในภูมิภาคนี้ มีประชากรที่อยู่รายล้อมประเทศไทยจำนวนมากกว่า 280ล้านคนที่พึ่งสนามบินสุวรรณภูมิให้เป็นจุดศูนย์กลางในการกระจายผู้โดยสารไปยังประเทศต่างๆ เราจำเป็นต้องอัพเกรด Aviation Hub ในทุกมิติ นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ ได้เปิด 8 วิสัยทัศน์

 1.ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเมืองท่องเที่ยว Tourism Hub

 2.ศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพ Wellness & Medical

3. ศูนย์กลางด้านอาหาร Agriculture & Food

4.ศูนย์กลางด้านการบิน Aviation Hub

5.ศูนย์กลางด้านการขนส่งของภูมิภาค Logistics Hub

6.ศูนย์กลางด้านการผลิตยานยนต์แห่งอนาคต Future Mobility Hub

7.ศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิตอล Digital Economy Hub

8.ศูนย์กลางทางการเงิน Financial Hub

ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่อนาคตที่ยั่งยืน

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกฯ ยังได้กล่าวถึงไทยจะต้องเป็น Medical Hubของ Southeast Asia เพราะระบบพยาบาลของไทยเป็นจุดขายที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเยือนได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งในปี 2566 สร้างรายได้กว่า 4หมื่นล้านบาท และจะต้องมีระบบพยาบาลชั้นเลิศสำหรับคนไทย ไม่ให้คนไทยมีปัญหาเรื่องการเข้าถึงการรักษาพยาบาล โครงการ 30บาทรักษาทุกที่ นำร่องไปแล้ว 4จังหวัด อีกไม่นานจะเพิ่มเป็น 12จังหวัดในสิ้นปี

เราจะใช้ระบบ AI เชื่อมฐานข้อมูลอัพเกรดระบบการแพทย์ให้คนไทย และกลายเป็นจุดขายที่นำเงินเข้าประเทศไปพร้อมกัน นายเศรษฐา ทวีสินนายกฯ กล่าว

Scroll to Top