“ชัยชนะ” กมธ.งบ ฯ 67 จับตา อธิบดี สถ. ของบฯ สร้างฝายเอลนีโญกว่า 100 ล้าน

ชัยชนะ” กมธ.พิจารณางบฯปี 67 จับตา “อธิบดีกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น” (สถ.) ของบฯ สร้างฝายเอลนีโญกว่า 100 ล้าน ยอมรับ ไม่สบายใจ ขอสื่อช่วยไปถามอธิบดี ชี้ ถ้าโปร่งใส ก็ให้มาชี้แจง แต่ถ้าไม่โปร่งใส ก็ระวังให้ดี 

เมื่อวันที่ 22 ก.พ. ที่รัฐสภา นายชัยชนะ เดชเดโช สส.นครศรีธรรมราช ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2567 สภาฯ เปิดเผยว่า ขอให้สื่อมวลชนช่วยไปถาม อธิบดีกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น (สถ.) เพราะมีงบประมาณตัวหนึ่งที่ กมธ.ไม่สบายใจ คือ งบฯสร้างฝายเอลนีโญ ซึ่งเป็นงบประมาณโครงการละไม่เกิน 5 แสนบาท

โดย กรม สถ.ได้ตั้งงบฯ ไว้จำนวน 4.98 แสนบาทต่อฝาย รวมเป็นเงินกว่าร้อยล้านบาท ซึ่งซอยเป็นร้อยโครงการทั่วประเทศ อยู่ในร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) งบประมาณรายจ่ายประจำปี 67 ของกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น ในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล จึงอยากถามว่า การตั้งงบประมาณแบบนี้ อธิบดีกรม สถ. มีส่วนอะไรหรือไม่ เพราะใช้วิธีจัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจงทั้งหมด จะเอามาแก้สถานการณ์อะไร เพราะเอลนีโญหมดไปแล้ว ทำไมถึงต้องตั้งงบประมาณนี้ไว้อีก

อยากถามว่า เป็นไปได้หรือที่เอลนีโญจะเกิดขึ้นทั่วทั้งประเทศ และใช้งบ 4.98 แสนบาทเหมือนกัน เท่ากันหมด ทุกแห่งหรือ ผมจะตามต่อว่า โครงการนี้ เวลาจัดซื้อจัดจ้าง บริษัทที่ได้รับงานเป็นร้อยโครงการ มีหลายบริษัท และบริษัทจดทะเบียนเมื่อไหร่ ดังนั้นหากท่านอธิบดีโปร่งใส ก็ขอให้ชี้แจงมา ถ้าไม่โปร่งใสก็ขอให้ระวังให้ดี” นายชัยชนะกล่าว

Scroll to Top